Jenica Schneider | Cranachstraße 16 | 90408 Nürnberg | Sie erreichen mich unter: +49 (0)911-247 66 30 (09 bis 17 Uhr)

WILLKOMMEN. BINE AȚI VENIT. WELCOME la biroul de traduceri și interpretariat
Jenica Schneider


ROMÂNĂ. GERMANĂ. ENGLEZĂ

Jenica Schneider

Având româna și germana ca limbi materne, precum și o combinație ideală de calificări de specialitate fac din mine un specialist deosebit în domeniul serviciilor de traduceri și interpretariat. Deținând cunoștințe perfecte de terminologie în domeniile juridic și tehnic, experiență înlegungată de specialitate și o competență interculturală foarte vastă vă asigură de faptul că împărțim același nivel înalt de performanță. Modul precis de lucru, atenția la detalii și prelucrarea rapidă a comenzii dumneavoastră sunt mereu de la sine înțelese. Ofer servicii de traduceri și interpretariat în Română – Germană precum și Engleză – Germană.

DOMENII DE SPECIALITATE


DOMENIUL JURIDIC

Faptul că am limba română şi germană drept limbi materne, precum şi experienţa îndelungată în calitate de interpret autorizat pe lângă autorităţile de justiţie şi cele administrative contribuie la calitatea mea de parteneră optimă pentru proiectele de interpretariat în domeniul juridic.

Atât în procedurile de drept civil, cât şi în cele de drept penal, cunoştinţele perfecte în domeniul terminologiei în uz la tribunale şi autorităţi constituie premisa interpretariatului eficient. Stăpânirea unui vocabular juridic cuprinzător face parte în mod cert din calificările mele.

Familiarizarea cu accentele condiţionate de mentalităţi şi capacitatea de a traduce în mod adecvat între diferitele nivele de limbă şi de educaţie joacă un rol deosebit în special în domeniul dreptului penal pentru derularea fără probleme a unei proceduri juridice. Fiind atât de naţionalitate română, cât şi de naţionalitate germană, sunt capabilă să ofer un nivel de competenţă corespunzător acestui domeniu deosebit de sensibil.

DOMENIUL TEHNIC

În calitate de vorbitor nativ care dispune de cunoştinţe extinse specifice domeniului şi de experienţă profesională în domeniul tehnic, traduc şi interpretez pentru dvs. în domeniul afacerilor.

Stăpânirea vocabularului intern al branşei este desigur de la sine înţeleasă. Faptul că am profesat pe cont propriu timp îndelungat în România asigură faptul că cunoştinţele specifice de antreprenoriat completează munca mea. Vorbesc limba companiilor.

Datorită faptului că relaţiile de afaceri cu ţările est-europene câştigă tot mai multă importanţă, iar acest fapt se reflectă în principal în domeniul juridic, cererea de servicii de interpretariat şi traducere calificate creşte tot mai mult. Îndeplinesc în mod perfect şi cu plăcere aceste cerinţe.

SERVICII


DOMENIUL JURIDIC

În domeniul juridic interpretez şi traduc în calitate de interpret autorizat cu jurământul prestat pentru autorităţile judecătoreşti şi administrative (în principal cu obligaţia de păstrare a confidenţialiităţii)

Drept privat: drept civil, drept comercial, dreptul societăţilor comerciale
Drept public: drept administrativ, drept fiscal, dreptul muncii, drept social

Pentru toate instanţele cu jurisdicţie corespunzătoare şi organele corespunzătoare juridice: instanţe, procuraturi, cabinete de avocatură, ... precum şi autorităţi şi asociaţii

Drept civil şi drept penal: interpretariat simultan în proceduri de drept civil şi penal fără pierderi calitative sau de timp

CALIFICARE SPECIFICĂ INCLUSIV TERMINOLOGIE DE SPECIALITATE

Terminologie juridică şi administrativă pentru toate domeniile juridice (curs de 1 an referitor la toate domeniile juridice şi derularea procedurilor precum şi referitor la formele de comunicare dintre organele juridice aferente)

Drept privat: drept civil (dreptul obligaţiunilor, drept succesoral, dreptul familiei), drept comercial, dreptul societăţilor comerciale

Drept public: drept administrativ (drept imobiliar, dreptul funcţiilor publice, dreptul cetăţenilor străini), drept fiscal ( Legea Generală Fiscală, Legea privind impozitul pe venit), dreptul muncii, drept social (asigurări de sănătate, asigurări de pensie, asigurări de accident, asigurări de şomaj)

Drept civil şi drept penal

Interpretariat şi traduceri în toate etapele unei proceduri de drept penal la autorităţile respective de cercetare şi la instanţe:

Interogări în decursul unor proceduri de cercetare respectiv în timpul măsurilor de cercetare efectuate de către procuratură, poliţie, judecător de instrucţie respectiv de magistraţi, puneri sub acuzare, ordonanţe penale

Proceduri judiciare: procedură introductivă, procedură principală, procedură executorie

Interpretariat simultan fără pierderi calitative sau de timp, competenţă interculturală, familiaritate cu particularităţi specifice mentalităţii

Traducere de amenzi, ordonanţe penale, citaţii, acte de acuzare, certificate de naştere, certificate de căsătorie, certificate de deces pentru oficiile de Stare Civilă, documente notariale pentru contracte de vânzare-cumpărare, contracte de societate şi acte constitutive pentru Registrul Comerţului ş Camerele de Comerţ; Adeverinţe pentru consulate şi ambasade

DOMENIUL TEHNIC

În domeniul tehnic traduc și lectorez corespondenţa generală a companiei dvs., documente tehnice, instrucţiuni de utilizare, prospecte şi broşuri și pliante precum şi literatură de specialitate şi alte publicaţii din domeniul tehnic.

Interpretez pentru firma dvs. la întâlniri de afaceri şi la discuţiile cu personalul de specialitate, la lucrările de montaj ale maşinilor şi cu alte ocazii de comunicare ale firmei și ofer servicii de interpretariat simultan, interpretariat consecutiv, interpretariat la negocieri.

CALIFICARE SPECIFICĂ INCLUSIV TERMINOLOGIE DE SPECIALITATE

Materiale şi tehnica materialelor: producţia de oţeluri, obţinerea oţelurilor în convertizoare cu oxigen, fibre de sticlă
Tehnologia producţiei: prelucrare sub formă de particule, transformare, separare, alipire, acoperire, proceduri de finisare, alterarea caracteristicilor materiei

Componente de maşinii, motoare cu combustie, sisteme alternative de propulsare (motoare rotative, autovehicule hibrid), centrale combinate, centrale hidraulice, centrale solare, centrale de co-generare, staţii eoliene, conjugarea producerii de curent şi căldură, centrale nucleare, pompe de căldură

Energii alternative: celule de combustibil, energie solară, colectoare, fotovoltaică

Electrotehnică, tehnica computerului, studii geotehnice

Corespondenţă de afaceri, condiţii comerciale generale şi declaraţii de protecţie a datelor, contracte de vânzare-cumpărare, traduceri în domeniul industriei alimentare

REFERINȚEDOMENIUL JURIDIC

Intervenţii regulate de interpretariat în calitate de interpret autorizat pe lângă instanţe şi autorităţi administrative pentru următoarele instanţe, autorităţi şi asociaţii precum şi colaborare cu birourile de avocatură amintite.

INSTANȚE ȘI AUTORITĂȚI

BADEN-WÜRTTEMBERG
Tribunalul de land Stuttgart

HESSEN
Inspectoratul de poliție Frankfurt/Main

RENANIA DE NORD-WESTFALIA
Amtsgericht Krefeld

CABINETE DE AVOCATURĂ
Cabinetul de avocatură Magold, Walter & Hermann, Nürnberg
Cabinetul de avocatură Dr. Bauch & Partner, Nürnberg
Domnul avocat Gero Loyens, Nürnberg
Cabinetul de avocatură Reitzenstein Junge Lottner, Nürnberg
Cabinetul de avocatură Rudolph Rechtsanwälte, Nürnberg
Doamna avocata Denise Klüwer, Erlangen

NÜRNBERG și FÜRTH
Tribunalul superior de land Nürnberg
Tribunalul de land Nürnberg-Fürth
Judecătoria Nürnberg, Judecătoria Fürth
Procuratura generală Nürnberg
Procuratura Nürnberg-Fürth
Tribunalul social Nürnberg
Administraţia Financiară Nürnberg-Süd, Biroul Colectare Taxe
Oficiul de protecţie a minorilor al oraşului Nürnberg
Inspectoratul federal de poliţie Nürnberg
Asociaţia Pro Familia e.V., Nürnberg

BAVARIA
Tribunalul de land Erlangen, Judecătoria Erlangen
Tribunalul de land Ansbach, Judecătoria Ansbach
Judecătoria Amberg, departamentul Cauze Penale
Judecătoria Schwabach
Judecătoria Hersbruck
Tribunalul de land Würzburg
Judecătoria Regensburg
Tribunalul de land Weiden in der Oberpfalz
Judecătoria Augsburg
Procuratura Augsburg
Tribunalul de land München I
Judecătoria München
Procuratura München
Oficiul de investigaţii vamale München
Judecătoria Straubing

 


DOMENIUL TEHNIC

În baza unei activităţi de traducere la fel de reuşită şi de solicitantă în domeniul tehnic am reușit să câştig încrederea numeroaselor companii care apelează mereu la mine cu plăcere.

Mă bucur să vă pot întâmpina în cercul viitorilor mei clienţi.

Contact


MEINE GESCHFÄFTS-ZEITEN

09 BIS 17 UHR

Jenica Schneider

Cranachstraße 16 | 90408 Nürnberg

fon: 0911-2476630 | fax: 0911-2476631 | mobile: 0171-1192512

email:

Puteţi să îmi transmiteţi un mesaj prin intermediul formularului de contact.

* CÂMP OBLIGATORIU